• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

chilerb.gif

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

چیلر چیست ؟

چیلرها به دو دسته تقسیم می شوند :

چیلر (chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع براساسسیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می زداید. این مایع می تواند برای خنک کاری هوا و با دستگاه ها استفاده شود که معمولا به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی ها شامل کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری، آسیب پذیری های محیطی است.

1. چیلرهای تراکمی.

2. چیلرهای جذبی.


چیلر تراکمی :

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده می شود که در فشار کمتری قرار دارد این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند می گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می شود.

با عبور بخار با سرعت در یک مسیر هوای کندانسور مکیده می شود. خلاء در کندانسور به علت تبدیل بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و آب ایجاد میگردد.


انواع چیلر تراکمی :

1. چیلر تراکمی رفت و برگشتی

2. چیلر تراکمی اسکرو

3. چیلر تراکمی اسکرال

4. سانتریفیوژ

کنترل کننده های فشار در چیلر تراکمی

کنترل فشار بالا و پایین : این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.

در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می باشد.

در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولا فشار پایین را روی 30 psi و فشار بالا را روی 220 psi و با کندانسور هوایی فشار پایین را روی 40 و فشار بالا را روی 250 psi می توان تنظیم کرد.

اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می شود.

کنترل فشار روغن :

این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می باشد که یکی از آنها به قسمت ساکشن کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل 10 psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن فرمان قطع می دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر 10 psi است یک هیتر در داخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می شود و پس از تقریبا 90 ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور خاموش می شود.


ساختمان چیلر تراکمی :

1. الکتروموتور : میل لنگ کمپرسور را به حرکت در می آورد حرکت دورانی میل لنگ باعث حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می گردد و در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می شود.

2. کوپلینگ : جفت کننده محور الکترو موتور با محور میل لنگ کمپرسور است.

3. کمپرسور : گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می کند.

4. کندانسور : کندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گاز مبرد و در داخل لوله ها آب خنک جریان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور می شود. به علت تماس با لوله های مسی حاوی آب خنک، خنک شده به مایع تبدیل می شود و از پایین از طریق لوله خارج می شود. آب جریانی از طریق لوله وارد کندانسور شده و از طریق لوله خارج می شود. آب خروجی از کندانسور به برج خنک کن هدایت می شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.

5. لوله خروج مایع مبرد از کندانسور.

6. لوله رانش : گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می کند.

7. شیر سرویس کندانسور : برای بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

8. شیر تغذیه ماده مبرد : برای شارژ سیستم استفاده می شود.

9. فیلتر درایر یا صافی رطوبت گیر : وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشکالاتی می گردد که برای جلوگیری آن از وسیله ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت موجود در سیستم استفاده می شود.

10. شیر برقی : که در صورت وصل بودن جریان الکتریکی مسیر عبور مایع را باز نگه می دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می گیرد.

11. شیشه رویت یا سایت گلاس : میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می نماید.

12. اواپراتور : ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اوپراتور چیلر می شود و در داخل لوله های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج می شود. تبخیر در اوپراتور باعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می گردد. آب سرد شده از محل به طرف هواساز و فن کویل ها جریان می یابد و در برگشت از هواساز فن کویل ها از محل وارد اوپراتور چیلر می شود.

13. شیر انبساط ترموستاتیک : که از دمای گاز خروجی از اوپراتور تاثیر گرفته مقدار ماده مبرد ورودی به اپراتور را تنظیم می نماید.

14. لوله مکش : که گاز خروجی از اوپراتور از طریق لوله قسمت مکش کمپرسور می گردد.

15. تابلو وسایل اندازه گیری و کنترل فشار : که مانومترهای فشار زیاد و فشار کم کنترل فشار کم و زیاد و کنترل فشار روغن روی آن نصب شده اند.


اصول کار چیلر تراکمی :

اصول کار چیلر تراکمی بدین شکل می باشد که سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر کننده که در داخل اتاق یا محلی که می خواهیم سرد کنیم می شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می شود و در عوض درجه حرارت اتاق پایین می آید و دارای شرایط زیر باشد :

• دمای آب رفت برج خنک کن بایستی 28 درجه سانتیگراد باشد.

• دمای آب برگشت برج خنک کن بایستی 8 درجه سانتیگراد با رفت اختلاف داشته باشد.

• فشار گاز فریون در مکش چیلر تراکمی بایستی 45 تا 75 psi ورانش 200 تا 260 psi باشد با کندانسور آبی.

• هنگامی که میخواهیم گاز تزریق کنیم بایستی باز باشد. مکش – رانش – مایع.

• برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می کنیم.

• برای وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر خاموش باشد.

• برای روغن زدن هم بایستی دستگاه خاموش باشد.

• فشار روغن حداقل 20 psi بیشتر از درجه فشار مکش باشد.

• سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد باید صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.

• روغن داخل کمپرسور حدود 2/1 سطح شیشه روغن نما باشد و اگر از 4/1 سطح شیشه کمتر باشد روغن لازم را تامین کنید.

• مقدار اسید برای هر ظرفیت چیلر معادل 5/1 کیلوگرم پیشنهاد می شود.

• از گیج آبی برای فشار کم و وکیوم کردن دستگاه چیلر استفاده می شود.

• درکنار دریا فشار وکیوم بایستی 29/1 اینچ جیوه باشد و در تهران 27 اینچ جیوه.


چیلر جذبی :

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده و مولد حرارتی به جای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار 0/1 اتمسفر است به حالت مایع در می آید و سپس در خنک کننده که تحت فشار 01/0 اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و آب برای اینکه تبخیر می گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.


انواع چیلر جذبی :

1. گروه تک اثره : که خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ و تک اثره با تغذیه آب گرم تقسیم می گردد که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند.

2. گروه دو اثره : که به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه بندی می شوند. این چیلرها جزء نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کامل تری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره است.


محلول شستشوی چیلرها ( دیسکلر) :

شرکت کیمیا تهران اسید جهت شستشو و اسیدشویی چیلرها محصول دیسکلر را در انواع دیسکلر ایرانی ( تولید شرکت کیمیا تهران اسید)، دیسکلر خارجی و دیسکلر بدون بو ارائه می نماید.